Review: Shannon McKenna – Baddest Bad Boys

Drie verhalen in een boek, altijd leuk, vooral met dit thema.
Het eerste verhaal is geschreven door Shannon Mckenna. Ik vind haar McCloud broers serie erg goed. Dit is een korter verhaal, maar ook een zeer goed verhaal.
Ik kan me het helemaal voorstellen dat Robin de bescherming van haar oudere broers helemaal zat is en hoe ze haar leven bepalen. Ze neemt het heft in eigen hand door Jon op te zoeken in het vakantiehuisje van haar broer. Hij herkent haar eerst niet, maar kan haar al snel niet weer staan.
Enige waar ze geen rekening mee houden is dat er nog iemand is die Jon wil terug pakken door Robin pijn te doen. Of dit lukt? Lees het boek, je krijgt er geen spijt van.
Het tweede verhaal is geschreven door E.C. Sheedy. Ook een lees lekker weg verhaal met spanning en sensualiteit erin. Enige minpuntje is het moment waarop Reid ze wil vermoorden, dit had wat uitgebreider beschreven mogen worden. Tommi wordt neergeschoten en komt daarna weer bij nadat alles is afgelopen. Wat er intussen is gebeurt, wordt niet echt beschreven.
Het derde verhaal in dit boek is van Cate Noble. Dit is een beter verhaal met spanning om meerdere vlakken. Door het niet uitspreken van gevoelens liepen Max en Ellie elkaar in het verleden mis, maar in dit boek is er een nieuwe kans. Een probleem de stalker van Ellie en een x van Max zijn het er niet mee eens dat ze samen komen. Dit zorgt voor spannende momenten.

Three stories in a book, always fun, especially with this theme.
The first story is written by Shannon Mckenna. I like the McCloud brothers series she writes very much. This is a shorter story, but also a very good story.
I can totally imagine that Robin is sick of the protecting of her older brothers and how they rule her life. She takes matters into her own hands by coming to the cottage of her brother to meet up with Jon. First he did not recognize her but he can’t stand up against her soon.
Only one thing they do not know is that there is someone who wants to take Jon back by doing something to Robin. Whether this work? Read the book, you will not regret it.
The second story is from E.C. Sheedy. Another good read with tension and sexual heat in it. Pity that the scene when Reid wants to kill them has so less words. Tommi gets shot, blacks out and when she wakes up again the fight is over. What happened in the mean time? That isn’t really told.
The third story is from Cate Noble. This is a better story including (sexual) tension. Because of not speaking out his feelings Max and Ellie didn’t stay together years ago. Now they get a second change. But Ellie’s stalker and an ex from Max don’t agree. This is causing moments for tension and danger.

X Cin