Review: Rick Riordan – The house of hades


Weer een top boek van deze schrijver in deze serie. Eigenlijk is het een boek met twee verhalen die samen komen op een punt. Er is het verhaal van Percy en Annabeth in de onderwereld en hun tocht naar de deuren van de dood. Daarnaast is er het verhaal van de andere 5 half goden ook op weg naar de deuren van de dood maar dan aan de kant van de aarde en wat ze mee maken.
Dat het verhaal steeds wordt verteld door een van de half goden, dat maakt niet uit. Boven elk hoofdstuk staat van uit wie het verhaal nu weer verder gaat.
Onder weg in het verhaal leren we de personen in  het verhaal nog beter kennen. Daarnaast komen ze een aantal goden tegen, dus mijn kennis over de Griekse en Romeinse goden is weer verder uitgebreid.
Helaas is het wachten tot de herfst op het volgende deel in deze serie. Ik kijk er naar uit om verder te lezen. Ook om te kijken hoe het af loopt met de liefde van Leo, ziet hij haar nog terug? En hoe het verder gaat met Nico.
Dit boek kun je op zich ook lezen als je de andere boeken niet hebt gelezen. Het is een afgerond verhaal in een groter verhaal. Maar het is makkelijker (en ook erg leuk) om eerst de andere boeken in deze serie te lezen.

Another great book by this author in this series . Actually it is a book with two stories that come together at one point . There is the story of Percy and Annabeth in the underworld and their journey to the doors of death. There is also the story of the other five demigods on their way to the doors of death, but on the side of the earth and what they meet and suffer along the way .
That the story is told by all of the demigods , that does not matter . Above each chapter of the story is standing rom who’s point of view the story is told .
During the story, we get to know the people in the story even better . In addition, they meet a number of gods , so my knowledge of Greek and Roman gods was extended again .
Unfortunately, I have to wait until the fall to read the next part of this series . I ‘m looking forward to read more . Also to see how it goes with the love of Leo , will he see her again ? And how it goes with Nico.
This book can also be read as a standalone for if you have not read the other books. It is a complete story in a larger story . But it is easier (and more fun )to read the other two books in this series first.

X Cin