Review: Rick Riordan – The mark of Athena


Al sinds de serie over Percy Jackson ben ik fan van deze schrijver. Ik vind het een mooie combinatie van fantasy met historische personen als de goden. Ik leer zelfs nog bij over al die goden die in de boeken voorkomen.
In dit derde boek van deze serie komen de eerste twee boeken uit de serie samen. Helaas is het afscheid van het Romeinse kamp niet zo soepel en worden ze tot aan de Atlantische Oceaan achter volgt door boze Romeinse half goden. Helaas is het daarna nog niet afgelopen met de spannende momenten voor de crew aan boord van de Argo. Voor mij als lezer is het een feest om al deze ontwikkelingen te lezen.
Ik ben vooral fan van de dames in het boek, die lijken veel beter na te denken en te reageren dan de heren. Die zijn wat banger om het fout te doen. Het boek heeft een open einde en ik kijk er naar uit om het volgende deel in deze serie te gaan lezen.

Since the series about Percy Jackson, I am a fan of this writer. I think it’s a nice combination of fantasy with historical figures like the gods. I even learn something about all those gods who appear in the books.
In this third book of these series, the first two books in the series come together. Unfortunately, the departure of the Roman camp is not as smooth and till they arrive at the Atlantic Ocean they are chased by angry Roman demigods. Unfortunately, it is still not finished with the thrilling moments for the crew aboard the Argo. For me as a reader these developments are a pleasure to read.
I’m especially a fan of the ladies in the book, which seem much better at thinking and responding T the situations which are happening than the men. Those are afraid to make a mistakes. The book has an open end and I look forward to read the next part in this series.

X Cin