Blankenberge

Die dag zijn we vanaf de camping door het bos naar de tramhalte gelopen. We hebben de tram naar Blankenberge genomen. Daar zijn we uitgestapt bij de halte in de buurt van de zandsculpturen. Dat was namelijk ons doel van die dag. De zandsculpturen bekijken.
Binnen hebben we eerst een film over het maken van de zandsculpturen bekeken, voordat we ze zijn gaan bewonderen. Er stonden bekende mensen, films en belangrijke gebeurtenissen in zand afgebeeld. Erg knap gedaan allemaal. De sculpturen stonden in twee grote tenten en er tussen stonden er buiten ook nog een paar. Om alles goed te kunnen zien hebben we het rondje twee keer gelopen.
Iets voor 12 uur waren we klaar en zijn we Blankenberge ingelopen. Omdat we nog geen honger hadden zijn we eerst Storms op de pier gaan bezoeken. Dat was erg interessant. We kwamen er van alles over stormen en het weer te weten.
Daarna hebben we een late lunch gegeten op de boulevard.
Na de lunch zijn we langs de boulevard gaan lopen. We kwamen langs een serpentarium en omdat het er goed uit zag zijn we naar binnen gegaan. Er waren heel veel slangen, kikkers en zo te zien.
We hebben er zelfs een slang vastgehouden!
Na kaarten te hebben gekocht zijn we terug gegaan naar ons huisje.
Na het avond eten zijn we nog met de tram naar de Haan geweest. Op de boulevard een lekker ijsje gegeten en foto’s genomen van de zonsondergang.
Deze foto van ET heb ik gemaakt bij de zandsculpturen. Deze in het groot en de andere 38 foto’s van deze dag kun je zien in de map België.

That day we walked from the campsite through the forest to the tram stop. We took the tram to Blankenberge . There we got off at the stop near the sand sculptures. That was our aim for that day. View the sand sculptures.
Inside we watched a film about the making of the sand sculptures first, before we went further to admire them. There were celebrities , movies and important events made from sand . Very well done. The sculptures were in two large tents and in between there were also a few outside . To see everything good we walked the round twice.
A little before 12 we were ready and we walked into Blankenberge . Because we were not hungry , we first visited Storms on the pier. That was very interesting. We found out a lot about storms and weather.
Then we had a late lunch on the boulevard .
After lunch we walked along the boulevard. We passed a serpentarium and because it looked good , we went inside. There were a lot of snakes , frogs , and so to see inside.
We even held a snake!
After buying postcards , we went back to our cottage.
After dinner we went by tram to De Haan in the evening. We ate an ice-cream on the boulevard and took photographs of the sunset.
This photo of ET I made at the sand sculptures. This photo in a bigger version and other 38 pictures of this day you can see in the Belgium folder.

X Cin