Uitkijktoren

Afgelopen zomer met het mooie weer zijn we naar de uitkijktoren net buiten Dalfsen gefietst. Ik was er nog niet in die buurt geweest sinds de toren er stond. Eigenlijk was ik al heel wat jaren niet meer in die buurt geweest. Uiteraard moest de toren ook beklommen worden. Dat was goed te doen en het uitzicht was prachtig. We konden ver om ons heen kijken.
Jammer dat door de verticale balken het zicht niet overal even goed was. Die balken zijn zo neer gezet ter bescherming van de mensen op de uitkijktoren vanwege een vogel in de buurt die je anders misschien zou aanvallen.
Deze foto in het groot kun je zien in de map gebouwen.

Last summer with nice weather we cycled to the watchtower just outside Dalfsen. I had not been in that area since the watchtower was put there. Actually, I had not been in that neighbourhood for many years. Of course, the watchtower had to be climbed. That was easy to do and the view was beautiful. We could see a lot.
Too bad that the visibility through the vertical bars was not everywhere around the tower good. These bars are put there to protect the people on the watchtower for a bird in the neighbourhood  that might attack you otherwise.
This photo can be seen in the large in the buildings folder.

X Cin