Review: Kathy Love – Stille nacht!

Beschrijving
Hoewel vampier Rhys Young zich nooit inlaat met stervelingen, maakt hij op kerstavond een uitzondering: hij redt een knappe jonge vrouw die wordt lastiggevallen. Omdat hij deze Jane door zijn nabijheid ook in gevaar kan brengen, laat hij haar achter in haar hotel. Als hij de volgende ochtend echter wakker wordt, blijkt Jane tot zijn stomme verbazing naast hem te liggen en weet hij niet meer wat er is gebeurd. Sterker nog, hij weet niet wat er de afgelopen tweehonderd jáár is gebeurd! Hij waant zich een burggraaf uit de Regency-periode, die verloofd is met Jane. Zij op haar beurt begrijpt dat Rhys haar hard nodig zal hebben om te herstellen van zijn mentale malaise. Al doende blijkt de aantrekkingskracht tussen hen zo groot, dat Jane heel graag écht zijn verloofde zou willen zijn. Ook al vindt ze het wel vreemd dat Rhys overdag slaapt, niet eet en een hekel aan spiegels heeft…

Mijn gedachten over het boek:
Een nieuwe schrijfster in de reeks boekjes over vampiers. Eerst was ik daar blij mee, dat betekent nog meer boeken om te lezen. Maar het niveau van haar boeken haalt het net niet bij de boeken van de andere schrijfsters in deze reeks. Maar misschien ligt het ook wel aan dit boek. Want de vampier in dit boek weet even niet meer dat hij een vampier is, dus echt over vampiers vind ik het boek niet gaan.
Misschien dat het bij een volgend boek van deze schrijfster beter naar voren komt. Ik wacht het af.
Op zich was het wel een aardig boek om te lezen, maar eigenlijk meer een romannetje met een vleugje vampier dan een echte vampier roman.


Synopsis
English title of this book is: Fangs for the memories
I’m watching my brother swagger through our New York City apartment. . .smiling. Rhys, the detached, surly man who turned brooding into an art form. But he’s not brooding now. No, he’s practically threatening to pistol whip me for shaking hands with the beautiful, half-dressed creature named Jane who just tried to sneak out of his bedroom. Weird. Brother Grim has a sex drive?
That’s not all that has me freaked out. Something terrible happened last night, something that made Rhys break his own rule and save the life of a mortal. Trouble is he doesn’t remember anything from the past two hundred years. Like that he’s a vampire, not a Regency viscount with an English accent.
All I know is this mortal woman has managed to touch my brother’s frozen heart, and I, Sebastian Young, will do whatever it takes to help him keep her…
(Book 1 in the Young Brothers series)

My thoughts:
A new writer in the series of books about vampires. At first I was happy with that, that means more books to read. But the quality of her book isn’t the same as of other writers in this series. But perhaps it is this book. Because the vampire in this book doesn’t even know that he is a vampire, so I think the book isn’t really about vampires. Maybe her next book has more vampire in it. I wait for it.
In itself it was a nice book to read, but actually more a novel with a touch of vampire than a real vampire novel.

X Cin