Review: Sherrilyn Kenyon – Donker!


Beschrijving
In tegenstelling tot de rest van haar familie is Amanda Devereaux totaal niet van het paranormale. Haar ongeloof begint te wankelen als ze op onverklaarbare wijze in huis wordt overvallen. Even later zit ze namelijk met handboeien vast aan een buitengewoon knappe man, die doodleuk beweert een Dark Hunter te zijn. Dat is, zo legt deze Kyrian uit, een onsterfelijke, mét scherpe hoektanden, die jaagt op vampiers die zich voeden met mensenbloed. Als Amanda van de verbijstering bekomen is, merkt ze dat ze zich enorm aangetrokken voelt tot Kyrian. Die is al even enthousiast over Amanda’s voortdurende nabijheid, maar weet dat zijn gevoelens nutteloos en gevaarlijk zijn. Een relatie met een mens is immers uitgesloten, en zijn verlangen maakt hem zwak in de strijd tegen de kwaadaardige vampiers, die nog steeds op hun bloed uit zijn…

Mijn gedachten over het boek:
Dit is het eerste boek wat ik van deze schrijfster lees. Haar boeken waren me al van verschillende kanten aangeraden vanwege de boeken die ik heb gelezen. En ik heb er ook zeker geen spijt van dat ik het boek heb gelezen. Ik wil ook graag meer lezen van deze schrijfster.
Wat betreft dit boek gaat het wel over vampieren maar over een bijzondere soort. Ze drinken geen bloed en proberen de daimonen die slecht zijn en het op zielen van mensen hebben voorzien en ze daarom doden. Een van deze daimonen blijkt wel erg sterk te zijn en hij koppelt Kyrian aan Amanda. Zij komt uit een familie met paranormale gaven, maar ze wil er niets mee te maken hebben. Ze ontkent zelfs ze te hebben, maar gedurende het verhaal komen ze naar boven en blijken erg van pas te komen. Hoe het afloopt? Ga daarvoor het boek zelf maar lezen.

Synopsis
English title of this book is: Night pleasures
Amanda Devereaux has a unique family. Her mother and older siblings are witches and psychics, and her twin sister is a vampire hunter. All Amanda wants is a quiet, normal life, but when she finds herself the target of an attack meant for her twin, she wakes to find herself handcuffed to a sexy, blond stranger. And while Amanda’s first thought is that this might be another of her sister’s attempts at extreme match-making, it soon becomes clear that Kyrian of Thrace is not boyfriend material. For Kyrian is a Dark-Hunter: an immortal warrior who has traded his soul for one moment of vengeance upon his enemies. He spends his eternal days hunting the vampires and daimons that prey upon mankind, and he is currently on the hunt for a very old and deadly daimon named Desiderius who has deemed it sport to handcuff Kyrian to a human while he hunts him. Now Kyrian and Amanda must find a way to break their bond before they give into their dangerous attraction to one another. Or Desiderius kills them both…

My thoughts:
This is the first book I read by this author. Her books had been recommended to me on different sites because of the books I’ve read. And I certainly not regret that I have read the book. I would also like to read more of this writer.
Regarding this book, it is about vampires, but a special kind. They don’t drink blood and try to kill daimons who are evil  and who kill people to get their souls. One of these daimons turns out to be very strong and he links Kyrian to Amanda, literary. She comes from a family with psychic abilities, but she would have nothing to do with it. She denies even to have them, but in this story they come up and prove to be very useful. How it ends? Therefore, go read the book yourself.

X Cin