uiltje welcome

Dit uiltje met welcome boven zijn kop hangt aan de tak voor mijn raam samen met nog meer decoraties. Onder andere nog twee stoffen uilen en bladeren. De tak is nu nog in herfststijl. Zodra Sinterklaas weer vertrokken is, verander ik de tak in een tak in kerststijl. Dit uiltje heb ik gekocht in Duitsland.

This owl with welcome above his head hangs on the branch in front of my window along with more decorations. Include two other owls and leaves. The branch is still in autumn style. Once Sinterklaas has left, I change the branch in a branch in Christmas style. I bought this owl in Germany.

X Cin