Review: Cecelia Ahern – Honderd namen

Beschrijving
Wanneer journalist Kitty Logan een kolossale fout maakt in een artikel raakt haar carrière in het slop en daalt haar zelfvertrouwen tot een dieptepunt. Hunkerend naar wat bemoedigende woorden bezoekt ze haar terminaal zieke mentor, redacteur en vriendin Constance. Kitty vraagt haar welk verhaal ze altijd al heeft willen schrijven maar waar ze de kans nooit toe kreeg. Constance geeft Kitty de opdracht een document uit haar kantoor te halen. Wanneer Kitty terugkeert, is het echter al te laat: Constance is overleden. Om haar mentor te eren is Kitty vastbesloten haar laatste project af te maken.
Bij het openen van de envelop vindt ze een lijst met namen. Honderd namen, zonder overzicht, zonder uitleg, niks om te verklaren wie deze mensen zijn en wat het verband is. Zo begint Kitty aan het omvangrijkste verhaal van haar leven. Ze ontmoet zo veel mogelijk mensen van de lijst om hun verhalen te horen, om Constances bedoelingen te achterhalen en het belangrijkste: om zichzelf en haar magische gave van het vertellen te herontdekken.

Mijn gedachten over het boek:
Elke keer als Cecelia een nieuw boek uit heeft kan ik het niet laten het te lezen in de hoop dat het net zo goed is als haar allereerste boek. Helaas vond ik altijd dat dit niet gebeurde. Maar dit boek komt toch aardig dicht in de buurt. Dit boek is een boek zonder de fantasie elementen die nogal eens voorkomen in haar boeken. Het onderwerp spreekt me ook erg aan, een lijst met honderd namen. Een lijst die is overgenomen uit het telefoonboek, zomaar zonder reden omdat iedereen wel een verhaal te vertellen heeft. Dat blijkt ook wel hoe verder we in het boek komen en Kitty is de verbindende factor. Er komen bijzondere verhalen naar boven van de mensen van de lijst. Jammer dat ze er maar 6 heeft kunnen spreken in de tijd die ze had. Ik ben eigenlijk ook benieuwd naar de verhalen van de overige mensen op de lijst.

Synopsis
English title of this book is: One hundred names
Kitty Logan has lost her way..
As a journalist, she’s spent the past few years chasing the big scoops – no matter the consequences. When she makes a terrible mistake, she finds herself mired in scandal, her career implodes and even her personal relationships are tested to the limits.
At a loss, Kitty finds distraction in a list of one hundred names her late mentor and boss, Constance, has left her. Kitty’s been given one final chance, the most important assignment of her life – to write the story behind the one hundred names as a tribute piece to Constance. As she tracks down the people on the list and tries to work out what connects them, Kitty meets some extraordinary people.
Can these strangers’ stories help her finally understand her own?

My thoughts:
Every time Cecelia has a new book out, I can’t resist to read it in the hope that it is just as good as her first book. Unfortunately, I always felt that this did not happen. But this book gets pretty close. This book is a book without the fantasy elements that usually appear in her books. The subject also appeals to me, a list of a hundred names. A list which is taken from the phone book, for no special reason because everyone has a story to tell. It also shows just how further we get into the book that Kitty is the unifying factor. There are special stories of people from the list to tell. Too bad she only could speak to 6 people from the list in the time she had. I’m actually curious about the stories of other people on the list.

X Cin