Review: Richelle Mead – De alchemisten (bloedverwanten deel 1)

Beschrijving
Sydney is een alchemist. Haar soort weet alles van de vampierwereld en gaat tot het uiterste om de mensheid te beschermen tegen deze verdorven levensvorm. Maar nadat Sydney een verdacht dhampier-meisje heeft helpen ontsnappen, twijfelen de alchemisten aan haar loyaliteit. In hun ogen heeft Sydney geheuld met de vijand: erger kan bijna niet. Wanneer zich een nieuwe opdracht aandient, wil Sydney koste wat kost voorkomen dat haar zusje Zoë verwikkeld raakt in de harde, onpersoonlijke wereld van de alchemisten. Ze staat erop dat zíj en niet Zoë op pad wordt gestuurd.
Sydney worstelt met de sympathie die ze voelt voor de vampiers waarmee ze omgaat. Als ze ontdekt dat ze de persoonlijke lijfwacht wordt van de Moroi Jill Mastrano springt ze dus geen gat in de lucht. Jill loopt gevaar en is door het hof weggezonden naar Palm Springs, een plek zo zonnig dat vampiers zich er doorgaans verre van houden. Sydneys taak, Jill beschermen, lijkt eenvoudig, maar intrige, afleiding en verboden liefde liggen op de loer. Nu ze ondergedoken zitten, begint het drama pas echt.
Het eerste deel van een nieuwe bloedstollende serie van bestsellerauteur Richelle Mead.

Mijn gedachten over het boek:
De vorige serie was afgelopen en toen ik deel 1 van de nieuwe serie kon lezen keek ik daar erg naar uit. Ook deze serie is weer spannend. Er komen bekende figuren in voor en een aantal nieuwe. Nu is niet Rose de hoofdpersoon, maar Sydney een alchemist. Ze krijgt een bijzondere opdracht ie ze aan neemt om er voor te zorgen dat haar jonge zusje geen alchemist hoeft te worden.
Ze moet zich voor doen als de zus van Jill een Moroi om haar te beschermen. Langzaam groeien ze in het boek naar elkaar toe. Ook groeit Sydney meer toe naar de andere twee personen die mee zijn om Jill te beschermen.
Sydney wordt tegen gewerkt door de alchemist die al woont in de plek waar ze heen gaan, Keith. Sydney’s vader ziet Keith als de zoon die hij nooit heeft gehad, maar Sydney heeft toch een ander beeld van hem. En dat blijkt te kloppen uit de ontdekkingen die ze doet over hem in dit boek.
Het einde van het boek zorgt ervoor dat ik eigenlijk meteen wil beginnen in deel 2 van deze serie. Deel 1 is een boek wat mijn aandacht vast hield en wat ik met plezier heb gelezen. Er zit spanning in, vriendschap en een beetje romantiek. Ook zitten er onverwachte wendingen in, daar houd ik wel van.

Synopsis
English title of this book is: Bloodlines
The first book in Richelle Mead’s New York Times bestselling Bloodlines series–now in paperback
When alchemist Sydney is ordered into hiding to protect the life of Moroi princess Jill Dragomir, the last place she expects to be sent is a human private school in Palm Springs, California.
Populated with new faces as well as familiar ones, Bloodlines explores all the friendship, romance, battles, and betrayals that made the #1 New York Times bestselling Vampire Academy series so addictive–this time in a part-vampire, part-human setting where the stakes are even higher and everyone’s out for blood.

My thoughts:
I was done with the last series and when I could read Part 1 of the new series I looked forward to it. This series is also exciting again. There are well-known figures in it and some new. Now Rose is not the main character, but an alchemist Sydney. She gets a special assignment and she takes it to make sure that her young sister doesn’t need to become an alchemist.
She should pretend to be a sister of Jill a Moroi to protect her. In the book they grow slowly towards each other. Sydney also grows more towards the other two people who are also there to protect Jill.
Sydney is counteracted by the alchemist who has been living in the place where they go, Keith. Sydney’s father sees Keith as the son he never had, but Sydney has another picture of him. And she proofs she is right with that by discovering a lot of bad stuff about Keith.
The end of the book makes me really want to start out in Part 2 of this series immediately. Part 1 is a book that held my attention and what I have read with pleasure. There is tension, friendship and a little romance. Also, there are twists and turns in there, I like that.

X Cin