Review: Susan Elizabeth Phillips – Een duivelse date

Beschrijving
Annabelle is moe de enige mislukking in een familie van uitblinkers te zijn. Ze verdroeg doodlopende banen en een verbroken verloving. Zelfs haar haar is een puinhoop! Maar dat gaat nu veranderen nu ze het matchmaking bedrijf heeft overgenomen van haar overleden oma. Wat Annabelle heeft te doen is om Chicago’s heetste batchelor  als haar cliënt te krijgen… Heath Champion. Hij is rijk, gedreven, schitterend, dus waarom heeft hij behoefte aan een matchmaker, vooral een wandelende ramp als Annabelle Granger? Toegegeven, ze is onderhoudend en ze heeft wel een bepaalde eigenzinnige uitstraling. Maar Heath is op zoek naar het ultieme symbool van succes-de perfecte vrouw. Wanneer ze  belooft dat ze zal alles zal doen om haar ster klant tevreden te houden … bedoelt ze dan alles? Annabelle merkt dat het hart-op-hart gaat met de zwaarste onderhandelaar in de stad, een man die zich begint af te vragen: hoe perfect doet perfect zijn te zijn?

Mijn gedachten over het boek:
Dit is het derde boek van deze schrijfster wat ik lees. Ze zijn allemaal even leuk! Ze lezen makkelijke weg, hebben humor en onverwachte wendingen. Uiteraard weet je het einde al als je er aan begint, maar de weg daar naar toe is onvoorspelbaar en dat vind ik juist erg leuk.
Ook van dit boek heb ik weer echt genoten. Er zat extra diepgang in met betrekking tot de relatie van Annebelle met haar ouders en ook de achtergrond van Heath. Het subverhaal wat er in verwerkt zat was ook toepasselijk. Personages uit haar overige boeken komen weer terug in dit boek, maar daarvoor hoef je de andere boeken niet te hebben gelezen.
Mocht je tijd hebben om de andere boeken te gaan lezen, doen! Ik ga er vanuit dat ze net zo leuk zijn als de 3 die ik intussen heb gelezen van deze schrijfster.

Synopsis
English title of this book is: Match me if you can
Annabelle is tired of being the lone failure in a family of overachievers. She’s endured dead-end jobs and a broken engagement. Even her hair’s a mess! But that’s going to change now she’s taken over her late grandmother’s matchmaking business. All Annabelle has to do is to land Chicago’s hottest batchelor as her client…Heath Champion is wealthy, driven, gorgeous, so why does he need a matchmaker, especially a walking disaster like Annabelle Granger? True, she’s entertaining, and she does have a certain quirky appeal. But Heath is searching for the ultimate symbol of success- the perfect wife. When the matchmaker promises she’ll do anything to keep her star client happy…does she mean anything? If Annabelle isn’t careful, she just might find herself going heart-to-heart with the toughest negotiator in town- a man who’s beginning to ask himself: exactly how perfect does perfect have to be?

My thoughts:
This is the third book of this author which I read. They are all equally fun to read! They read easy away, there is humour in them and they have unexpected twists. Of course you already know the end if you start reading the book, but the way to come to the end of the book that is unpredictable and I think that is just very nice.
I enjoyed this book also. There was additional in depth regarding the relationship of Anne Belle with her parents and also the background of Heath. There was an  appropriate sub story. Characters from her other books come back in this book, but for this you do not have to have read the other books.
If you have time to read the other books go, do it! I assume that they are just as much fun as the three that I have read from this author.

X Cin