Review: Kelley Armstrong – De Darkest Powers Trilogie

Bezwering, Ontwaken, Afrekening

Beschrijving 

Het enige wat Chloe Saunders wil is een normaal leven met haar vrienden. Wanneer ze op school een paniekaanval krijgt, belandt ze in een instituut voor kinderen met gedragsproblemen, Lyle House. De diagnose is schizofrenie. Compleet overweldigd gaat Chloe akkoord met de behandeling. In eerste instantie lijkt er niets vreemds te zijn aan Lyle House, maar als ze de andere inwoners wat beter leert kennen, blijkt het geen doorsnee instituut. Volg Chloe tijdens haar spannende zoektocht naar de ware aard van haar gaven.

Mijn gedachten over het boek:
In het eerste boek van deze trilogie moest ik even inkomen. Maar het was interessant genoeg om er niet mee te willen stoppen. Toen er eenmaal vaart in zat en Lyle house anders was dan het op het eerste gezicht leek, begon het een leuk boek te worden.
Prettig om een trilogie te hebben, want nu kon ik na deel 1 meteen lezen hoe het verder ging en hoe het daarna weer verder ging.
Het was een spannend verhaal met onverwachte wendingen en complotten. Hierdoor blijft her verassend. Ondertussen ontdekt Chloe en een aantal van de andere proefpersonen hun krachten. Tussen dit alles door voelt Chloe zich ook nog aangetrokken tot een van de twee jongens met wie ze op de vlucht slaat.
Op zich is deze trilogie nu af. Al zit er toch ook nog een open einde aan en kan er verder worden gegaan met deze serie.

Synopsis
English title of this book is: Trilogy The Summoning – Awakening  – The Reckoning
All Chloe Saunders wants is a normal life with her friends. When she gets a panic attack at school, she ends up in an institution for children with behavioural problems, Lyle House. The diagnosis is schizophrenia. Chloe is completely overwhelmed and agrees to the treatment. At first there seems to be nothing strange to Lyle House, but when she gets to know the other people better it turns out to be no ordinary institution. Follow Chloe during her exciting search for her true nature.

My thoughts:

In the first book of the trilogy I needed some time to get into the book.. But it was interesting enough to not want to quit reading the book. Once I was at the point where Lyle house was different than it seemed at first glance, it began to be a good book.
It is nice to read a trilogy because now I was able to read after Part 1 how it went and how it went after book 2.
It was an exciting story with unexpected twists and conspiracies. This keeps the book surprising. Meanwhile, Chloe and the others discover their powers. Between all this Chloe feels attracted to one of the two boys with whom she flees.
This trilogy is finished. Though there is still an open-end and there can be more books written in this series.

X Cin