Review: L. A. Weatherly – Angel

Beschrijving
Engelen zijn overal, ze maken deel uit van onze wereld. Ze zijn mooi, ontzagwekkend, onweerstaanbaar en hebben geneeskrachtige gaven. Maar wat als hun magische aantrekkingskracht niet is wat het lijkt? Willow beseft dat ze anders is, en niet alleen omdat graag sleutelt aan auto’s. Ze heeft een gave. Willow kan de toekomst van mensen zien, hun dromen, verlangens en verdriet voelen, gewoon door hen aan te raken. Ze heeft geen idee wat het betekent en hoe ze aan de gave komt. Tot ze Alex ontmoet. Alex is een van de weinigen die de waarheid over engelen weet. Hij kent Willows geheim en is vast van plan haar tegen te houden. Want de donkere krachten die groeien in Willow maken haar gevaarlijk – maar ook onweerstaanbaar. Tegen beter weten in voelt Alex dat hij valt voor de charmes van zijn aartsvijand.

Mijn gedachten over het boek:
Het bijzondere aan dit boek is, vind ik, dat engelen worden neergezet als kwaden geesten. Dat zou je niet verwachten. Ik vind het een interessante benadering, die in dit boek erg geloofwaardig overkomt. De engelen zijn geïnfiltreerd in alles, zelfs zo dat Alex als engelendoder niet weet dat hij opdrachten krijgt om afvallige engelen te doden.
Bij de opdracht Willow te doden ontdekt hij iets vreemds, ze is half engel en half mens. Dit is volgens hem niet mogelijk. Hij dood haar niet en houdt haar in de gaten. En als blijkt dat ze een goede engel is gaan ze samen strijden tegen de kwade engelen. Dit is nog niet zo gemakkelijk.
Er ontstaan daardoor spannende momenten, die goed weg lezen in het boek. Alex en Willow vullen elkaar mooi aan in de oplossingen om het kwade te bestrijden. Helaas blijkt er niemand te vertrouwen te zijn die Alex van vroeger kent. Samen moeten ze het uitzoeken en dat lukt best aardig.
Hoe het afloopt? Daarvoor moet je het boek maar lezen.
Ik kijk er in ieder geval naar uit om het tweede deel in deze serie te gaan lezen.

Synopsis
English title of this book is: Angel
Willow knows she s different from other girls. And not just because she loves tinkering around with cars. Willow has a gift. She can look into peoples futures, know their dreams, their hopes and their regrets, just by touching them. She has no idea where she gets this power from… But Alex does. Gorgeous, mysterious Alex knows Willows secret and is on a mission to stop her. The dark forces within Willow make her dangerous and irresistible. In spite of himself, Alex finds he is falling in love with his sworn enemy.

My thoughts:
The special thing about this book is, I think, that angels are put down as evil spirits. You would not expect that. I think it’s an interesting approach, which is very credible in this book. The angels have infiltrated in everything, even Alex as an angels killer does not know he gets orders to kill apostate angels.
After the command to kill Willow, he discovers something strange, she is half angel and half human. This is not possible according to him. He doesn’t kill her and keeps an eye on her. And if it turns out that she is a good angel, they fight together against the evil angels. This is not so easy.
There is more than one exciting moment in this easy to read book. Alex and Willow complement each other nicely in the solutions to combat against evil. Unfortunately, there is no one to trust that Alex knows from his past. Together they must find out how to survive and that works quite well.
How it ends? For that you have to read the book.
I’m at least looking forward to read the second book in this series.

X Cin