Review: Andrea Cremer – Nachtschade – de Flirt

Beschrijving
Calla Tor heeft haar lotsbestemming altijd geweten: na haar eindexamen op de Mountain School wordt ze het wijfje van de aantrekkelijke alfawolf Ren Laroche. Ze zal zij aan zij met hem vechten, hun roedel leiden en de heilige plaatsen voor de Hoeders bewaken. Maar wanneer ze de wetten van haar meesters met voeten treedt doordat ze een rondtrekkende, knappe mensenjongen redt, begint Calla te twijfelen aan haar lot, haar bestaan en de diepste essentie van de wereld die ze tot nu toe heeft gekend. Als ze haar hart volgt, zet ze misschien alles op het spel, inclusief haar eigen leven. Is verboden liefde dat ultieme offer waard?

Mijn gedachten over het boek:
Dit boek zag ik staan in de bibliotheek toen ik op zoek was naar een boek van een andere schrijfster die er dichtbij in de kast zou moeten staan. Omdat alle 3 de delen in de kast stonden en de achterkant me aansprak heb ik deze serie meegenomen.
Daar ben ik erg blij om. Het boek is erg goed geschreven. De eerste bladzijden moest ik er even in komen, maar daarna kon ik het niet meer wegleggen. Als ik het boek wel moest wegleggen, dan bleef het verhaal en hoe het verder zou gaan, door mijn hoofd spoken.
Calla zal samen met Ren op haar 18e verjaardag de alfawolf van de nieuwe roedel waker wolven worden die de hoeders gaan ondersteunen. Maar dan komt Shay in haar leven, een mens. Vreemd genoeg wordt haar door de hoeders gevraagd hem te beschermen. Samen ontdekken ze een boek wat verboden is om te lezen, maar waar ze veel uithalen wat betreft de geschiedenis van de wakers en de hoeders. Dit boek zet het leven van Calla op de kop. Daarnaast begint ze ook gevoelens te krijgen voor Shay, al voelt ze zich ook aangetrokken tot Ren.
Ik was erg blij dat ik meteen in het tweede deel van deze serie kon beginnen toen ik dit deel uit had. Ik wil erg graag weten hoe het verder gaat.

Synopsis
English title of this book is: Nightshade
She can control her pack, but not her heart …’I wanted him to kiss me-wished he could smell the desire that I knew was pouring off me. You can’t, Calla. This boy isn’t the one for you.’ Calla Tor has always known her destiny: graduation, marriage and then a life leading her pack. But when she defies her masters’ laws to save a human boy, she must choose. Is one boy worth losing everything?

My thoughts:
This book I saw in the library when I was looking for a book by another writer who should stand close in the cabinet. Because all 3 parts from this series were there and the back from the book appealed to me, I took this series home with me.
I am very happy that I took them with me. The book is very well written. At the first pages I had to get into the story, but then I could not put the book down. If I had to put the book away, then the story and what was going to happen was going through my head.
Calla, together with Ren will become on her 18th birthday, the alpha wolf leader from the pack new watcher wolves who are supporting the guardians will. But then Shay comes in her life, a human. Strangely enough, her guardians asked her to protect him. Together they discover a book which is forbidden to read, but when they read it, it tells them a lot about the history of the guardians and watchers wolves. This book puts the lives of Calla upside down. In addition, she starts to get feelings for Shay, though she feels also attracted to Ren.
I was very happy that I could start immediately in the second part of this series when I finished this book. I would really like to know how it goes further.

X Cin