Review: Sylvia Day Begeerd door jou, Crossfire 2

Beschrijving
We waren gebonden door verlangen. Onze passie voerde ons tot voorbij elke grens, naar de onweerstaanbare, scherpe rand van obsessie…
Gideon Cross. Zo prachtig als hij aan de buitenkant was, zo beschadigd was hij van binnen. Als een allesverzengend vuur stak hij het verlangen in me aan. Ik kon niet uit zijn buurt blijven. Gideon was mijn verslaving, mijn begeerte, hij was van mij. Maar mijn verleden was net zo gewelddadig als dat van hem, we waren beiden gebroken. We zouden het nooit redden samen. Het was te moeilijk, te pijnlijk. Behalve wanneer het perfect was. Op de momenten dat onze onstilbare honger en wanhopige liefde zorgden voor de meest zalige gekte…

Mijn gedachten over het boek:
Om dit boek ten volle te begrijpen moet je wel eerst deel 1 hebben gelezen.
Het blijft een kat en muis spel tussen Eva en Gideon. Qua liefdesleven gaat het er heet aan toe tussen beiden, maar er buiten kan vooral hij niet vertellen wat hem bezig houdt en dwars zit.
We leren een beetje kennen over zijn verleden, maar nog niet alles. Wel haalt het verleden van Eva haar in op een zeker niet prettiger manier.
Het is een boek wat mijn aandacht vast hield en wat ik bijna niet weg kon leggen. Het is een realistisch geschreven boek. Eva’s twijfels zijn te begrijpen, net als haar verlangen om Gideon te helpen.
Op zich is dit boek ook weer afgerond, maar omdat er nog wat vragen over zijn die niet beantwoord zijn, kijk ik uit naar deel 3. Ook op het gebied van Eva’s moeder en vader die elkaar voor het eerst in 25 jaar weer ontmoeten en waarbij de vonken over en weer vliegen.

Synopsis
English title of this book is: Reflected In You
Gideon Cross. As beautiful and flawless on the outside as he was damaged and tormented on the inside. He was a bright, scorching flame that singed me with the darkest of pleasures. I couldn’t stay away. I didn’t want to. He was my addiction… my every desire… mine.
My past was as violent as his, and I was just as broken. We’d never work. It was too hard, too painful… except when it was perfect. Those moments when the driving hunger and desperate love were the most exquisite insanity.
We were bound by our need. And our passion would take us beyond our limits to the sweetest, sharpest edge of obsession…

My thoughts:
To fully understand this book you have to have to read book 1 first.
It remains a cat and mouse game between Eae and Gideon. In terms of their love life, it is again very hot between them, but next to that especially he can’t tell what is bothering and occupies him.
We learn to know a little about his past, but not all. In this book Eva’s past definitely gets back to her and not in a pleasant way.
It is a book that held my attention and I almost could not put it away. It is a realistic written book. Eva’s doubts are understandable, as is her desire to help Gideon.
In itself, this book is also completed, but because there are some questions that are not answered, I look forward to read part 3. Also to discover what is going to happen between Eva’s mother and father who met for the first time in 25 years in this book with sparks flying back and forth.

X Cin