Tivoli

Na Roskilde zijn we eerst naar het hotel in een buiten wijk van Kopenhagen gereden. Dit hotel was helaas het minst goed gelegen hotel van de hele reis, het lag op een industrieterrein.
Gelukkig werden we na het eten door de bus naar het centrum gebracht. Wij hebben een bezoek aan Tivoli gebracht. Daar waren we vorig jaar nog niet in geweest. Bij avond is Tivoli prachtig! Er zijn allerlei voorstellingen waar je naar kunt kijken. Toen het donkerder werd waren de lichtjes ook fantastisch om te zien.
De foto’s van Tivoli kun je zien in de map Denemarken.

After Roskilde we drove to the hotel in a district at the outside of Copenhagen. This hotel was the least well-located hotel of the whole trip, it was on an industrial estate.
Fortunately, we were brought to the center by bus after dinner. We visited Tivoli. We hadn’t visited it last year. In Tivoli we had wonderful evening! There are all kinds of shows which you can look at for free. When it became dark the lights were also amazing.
The pictures of Tivoli you can see in Denmark folder.

X Cin