Review: Sylvia Day – Verslaafd aan jou, Crossfire 1

Beschrijving
Gideon Cross en Eva Tramell dragen beiden een beschadigd verleden met zich mee, maar hun passie en lust zijn even bedwelmend als gevaarlijk…
Hij was oogverblindend, briljant, grillig en opwindend. Ik had me nog nooit tot iets of iemand zo aangetrokken gevoeld. Ik hunkerde naar zijn aanraking alsof ik aan hem verslaafd was, ook al wist ik dat mijn verdediging daar zwakker van werd. Ik was bezoedeld, beschadigd, maar hij wist zonder enige moeite bij mij de juiste snaar te raken.
Gideon had zijn eigen demonen. Zijn liefde liet me niet meer los, maar het gevaar bleef dat we door ons gekwelde verleden uit elkaar gerukt zouden worden.

Mijn gedachten over het boek:
In een artikel had ik gelezen dat deze trilogie te vergelijken was met die van vijftig tinten grijs. Ik zie inderdaad wel overeenkomsten, maar er zijn ook zeker verschillen.
Ook dit boek gaat over een zeer rijke man, Gideon Cross. Hij is eigenaar van meerdere bedrijven en gebouwen. Hij draagt een geheim bij zich, wat boven komt in zijn nachtmerries, maar wat het geheim is daar wil hij niet over spreken. Daar kom je dus ook niet achter in dit deel.
Hij valt als een blok voor de nieuwe medewerkster van zijn bedrijf, Eva Tramell. Zij heeft een rijke stiefvader en heeft zelf ook geld, maar wil onder aan de carrière ladder beginnen. Ze is net verhuisd en woont samen met een vriend die ze heeft leren kennen tijdens haar therapie. Haar geheim wordt halverwege het boek wel door haar zelf verteld. Door haar achtergrond kan ze maar moeilijk met problemen omgaan en daar loopt ze letterlijk voor weg.
Al vrij snel in het boek doet Gideon haar het voorstel om met hem naar bed te gaan om een vrij botte manier. Dit slaat ze af, al voelt ze zich wel heel erg tot hem aangetrokken. Ze komt er al vrij snel op terug, maar voegt er een aantal voorwaarden aan toe.
Pas bijna aan het eind van het boek komt de mededeling dat Gideon een dominant is, maar daar wordt in dit boek eigenlijk niet echt iets mee gedaan. Misschien in het volgende deel?
Ik vind het boek wel beter geschreven dan de 50 tinten trilogie. Ook in dit boek zijn de bedscènes vrij veel aanwezig, maar er zit meer verhaal om heen.
Ik kijk er dan ook naar uit om deel 2 te gaan lezen. Al is deel 1 een aardig afgerond boek, omdat ik weet dat er nog 2 delen zijn wil ik graag lezen hoe het verder gaat met Gideon en Eva.
Als je van de 50 tinten trilogie houdt dan is dit boek ook zeker een aanrader, alleen ietsje minder heftig.

Synopsis
English title of this book is: Bared to you
Our journey began in fire…
Gideon Cross came into my life like lightning in the darkness – beautiful and brilliant, jagged and white hot. I was drawn to him as I’d never been to anything or anyone in my life. I craved his touch like a drug, even knowing it would weaken me. I was flawed and damaged, and he opened those cracks in me so easily…
Gideon knew. He had demons of his own. And we would become the mirrors that reflected each other’s most private wounds… and desires.
The bonds of his love transformed me, even as I prayed that the torment of our pasts didn’t tear us apart..

My thoughts:
I
n an article I had read that this trilogy was comparable with that of fifty shades of gray. I do notice some similarities, but there are certainly differences.
This book is also about a very rich man, Gideon Cross. He owns several businesses and buildings. He carries a secret with him, what comes up in his nightmares, but he doesn’t want to talk about the secret. In this book we don’t discover what his secret is.
He falls immediately for the new employee of his company, Eva Tramell. She has a rich stepfather and money herself, but she wants to start at the bottom of the career ladder. She has just moved to Ney York and lives with a friend who she met during her therapy. Her secret is told by herself halfway through the book. Because of her background she may find it difficult to deal with problems and because of that she runs literally away from problems.
Soon in the book Gideon does his proposal to sleep with her in a rather blunt way. She says no, though she feels very much attracted to him. She’ll soon change her mind, but adds a number of conditions to his request.
Only near the end of the book comes the announcement that Gideon is a dominant, but in this book we don’t read about it more than that. Maybe in the next part?
I think the book is better written than the 50 shades trilogy. Also in this book are the bed scenes pretty much there, but there’s more story around it.
I am really looking forward to part 2 to start reading. Though part 1 is a nice rounded book, but because I know that there are 2 more books, I would like to read how it goes furhter with Gideon and Eve.
If you like the 50 shades trilogy then this book is highly recommended, only slightly less intense.

X Cin