Skagen

Vanaf het hotel zijn we naar het Noorden van Denemarken gereden. Net voor de middag kwamen we aan in Skagen. Daar werden we in de haven afgezet. Tot mijn verbazing waren we vlak voor de stop langs een gebouw gereden met daarop 4 olifanten van de elephant parade die we vorig jaar zagen in Kopenhagen. Uiteraard even terug gelopen en binnen stonden nog veel meer olifanten. Waaronder een aantal olifanten van vorig jaar, het was leuk om ze terug te zien.
In het centrum van Skagen hebben we een heerlijke lunch gegeten. Tijdens het eten zagen we een jongetje door de fontein heen wandelen. Helaas ging dat niet helemaal goed en kreeg hij ook een natte broek.
Vlakbij Skagen ligt Grenen, waar we met de Sandormen door de duinen naar het strand werden gebracht naar het uiterste noordoostelijke puntje van Denemarken waar twee zeeën botsen. Helaas was er niet veel wind, dus de botsing viel nog mee, maar zelfs nu was hij goed te zien.
Deze foto in het groot en meer foto’s van in Skagen vind je in de map Denemarken.

From the hotel, we drove to the north of Denmark. Just before noon we arrived in Skagen. There we were dropped off at the harbour. To my surprise, just before the stop we drove past a building containing four elephants from the elephant parade that we saw last year in Copenhagen. Obviously we walked back and took a look inside and there were more elephants. Including a number of elephants from last year, it was nice to see them again.
In the center of Skagen we have a delicious lunch. During dinner we saw a boy walking into the fountain. Unfortunately, that didn’t go quite right and he got a wet pants.
Near Skagen is Grenen, where we took the Sandormen through the dunes to the beach where we were taken to the most northeastern tip of Denmark where two oceans collide. Unfortunately there was not much wind, so the collision wasn’t that big, but even now it was clearly to see.
This photo in the large and more photos of Skagen in Denmark you will find in the folder.

X Cin