Review: Lynsay Sands – Tast toe!

Beschrijving
Terri Simpson vliegt naar New York om haar nicht Kate te helpen met de voorbereidingen voor haar bruiloft. Maar al snel heeft ze het veel te druk met haar éígen liefdesleven. Terri, die niet weet dat Kates aparte schoonfamilie uit vampieren bestaat, wordt gekoppeld aan de aantrekkelijke Bastien Argeneau. Die is niet van plan zijn hart nóg eens door een sterveling te laten breken, maar heeft wel zijn handen vol aan Terri. Om te beginnen moet hij haar uit de klauwen van zijn bijtgrage neef Vincent zien te houden. Maar dan ontdekt hij dat er een veel groter gevaar op de loer ligt… In deze vierde vampierenroman van Lynsay Sands winnen romantiek en passie het van bloeddorst.

Mijn gedachten over het boek:
Dit is het derde boek uit deze serie wat ik lees. Dit boek is net zo goed als de andere twee die ik heb gelezen. De boeken kunnen los van elkaar gelezen worden, maar als je van plan met meerdere uit deze serie te lezen, dan is het handigere om ze in de goede volgorde te lezen. Dit omdat de personen uit een vorige boek terug komen in het volgende boek.
Bastien kwam in de vorige boeken over als een zakenman, maar in dit boek leer je hem beter kennen. In het verleden heeft een vrouw hem pijn gedaan en daarom ziet hij de liefde eigenlijk niet meer zitten. Maar dan komt Terri op zijn pad. Hij valt als een blok voor haar en raakt helemaal in de war. Alleen heeft hij er niet zo’n zin in om haar te vertellen dat hij een vampier is. Terri valt ook voor hem, maar maakt zich zorgen over wat Bastien voor haar achter houdt. Ondertussen zijn er ook nog allerlei problemen op te lossen voor de bruiloft van Lucern en Kate. Deze voorvallen zorgen voor extra humor in het boek.
Of ze bij elkaar komen? Daarvoor moet je het boek zelf maar lezen.

Synopsis
English title of this book is: Tall, dark and hungry
New York hotels cost an arm and a leg, and Terri had flown from England to help plan her cousin’s wedding. The new in-laws offered lodging. But they were a weird bunch. There was the sometimes-chipper-sometimes-brooding Lucern, and the wacky stage-actor, Vincent. (She couldn’t imagine Broadway casting a hungrier singing-and-dancing Dracula.). And then there was Bastien. Just looking into his eyes, Terri had to admit she was falling for him – someone even taller, darker and hungrier than the other two. She was feeling a mite peckish herself. And if she stayed with him, those bloodsucking hotel owners wouldn’t get her!

My thoughts:
This is
the third book in this series that I read. This book is just as good as the other two that I’ve read. The books can be read separately, but if you plan to read more in this series, it is better to read them in the right order. This because the people from a previous book return in the next book.
All I knew about
Bastien from the previous books was that he was a businessman, but in this book you will learn to know him better. In the past, a woman hurt him and that is why he doesn’t want love anymore. But then Terri comes on his path. He falls head over heels for her and gets totally confused. Only he doesn’t want to tell her that he’s a vampire. Terri falls for him, but is worried about what Bastien doesn’t tell her. Meanwhile, there are all kinds of problems for the wedding of Kate and Lucern. These events add extra humor to the book.
If they come together? For that you have read the book yourself.

X Cin