Review: J. R. Ward – Lover Reborn

Beschrijving
Dit boek is nog niet vertaald naar het Nederlands, vandaar een Engelse beschrijving:
Ever since the death of his shellan, Tohrment is a heartbroken shadow of the vampire leader he once was. Brought back to the Brotherhood by a self-serving fallen angel, he fights again with ruthless vengeance- and is unprepared for a new tragedy. Seeing his beloved in dreams—trapped in a cold, desolate netherworld—he turns to the angel to save his former mate, only to despair at the path he himself must take to set her free.  As war with the lessers rages, and a new clan of vampires vies for the Blind King’s throne, Tohr struggles between an unforgettable past, and a future that he doesn’t know he can live with… but can’t seem to turn away from.

Mijn gedachten over het boek:
Ik kon bijna niet wachten op dit volgende boek in deze serie. Ook dit boek van de BDB series is een boek wat ik niet kan wegleggen als ik er eenmaal in begonnen ben.
Het boek leest gemakkelijk weg. Dit boek gaat over Thor en het feit dat hij zijn overleden vrouw Welsie en ongeboren zoontje maar niet los kan laten en haar daardoor tegenhoudt om naar de fade te gaan. In dit boek komt hij Autumn tegen die haar eigen geschiedenis heeft die ze moet los laten. De vraag is vinden ze elkaar en helpt het Welsie om naar de fade af te reizen?
Naast dit verhaal gebeurt er nog van alles in dit boek. Het helpt als je de andere boeken van de serie hebt gelezen, zodat de namen van de andere strijders en hun vrouwen je wat zeggen.
Zo hebben John en Xhex hun eigen problemen en dan is er nog het probleem van de andere groep vampiers die de macht over wilt nemen.
Nu ik het boek uit heb, kijk ik al weer uit naar het volgende deel om te lezen hoe het verder gaat met de Black Dragger Brotherhood. Helaas zal ik daar nog wel een tijdje op moeten wachten.

Synopsis
See above

My thoughts:
I could hardly
wait for the next book in this series. This book of the BDB series is also a book that I can not put it down once I started in it.
The book reads easily way. This book is about Thor and the fact that he can’t let go of his murdered wife Welsie and unborn son. And thereby he is stopping them to go to the fade. In this book he meets Autumn with her own history, she must let go. The question is do they find each other and does that help Welsie to travel in to the fade?
Besides this story there happens a lots of things in this book. It helps if you have read the other books in the series, so that you know the names of the other fighters and their wives.
For example John and Xhex have their own problems, and then there is the problem of the other group of vampires who want to take over the power.
Now that I’ve finished the book, I am look forward to the next book in these series to see how it goes on with the Black Dragger Brotherhood. Unfortunately, I still have a to wait for some while.

X Cin