Berlijn dag 4 ochtend

Op dag 4 hebben we er voor gekozen niet onze eigen gang te gaan, maar mee te gaan met de extra dag tour. We reden naar Potsdam waar we als eerste een bezoek brachten aan Cecelienhof. Daar werden de gesprekken gevoerd tussen de wereldleiders over hoe het verder moest met Duitsland na de tweede wereldoorlog. Een mooi gebouw met een grapje in het dak, daarin was een gezicht verwerkt door middel van de plaatsing van speciale ramen die op ogen en neus leken.
We waren hier net voor de drukte aan. Op het moment dat wij er weer weg reden, kwamen er net verschillende bussen aanrijden met mensen die het nog wilden gaan bekijken.
Na Cecelienhof bezochten we eerst een Russische Kolonie en daarna Postdam zelf met onder andere de Hollandse wijk. Grappig om daar trapgevels en zo te zien. In deze wijk woonden vroeger de Nederlandse handwerklieden.
Op het eind van de ochtend brachten we een bezoek aan Sanssouci wat zonder zorgen betekent. Een buiten verblijf en wat voor een, prachtig van kleur, mooie beelden langs de dakrand en een tuin die naar beneden de heuvel afliep in de vorm van een trap. Het uitzicht was schitterend.
Meer foto’s van deze dag kun je zien in de map Duitsland.

On day 4, we chose not to go our own way, but to go along with the extra day tour. We drove to Potsdam where we first visited Cecelienhof. Theis was the place were the discussions between the world leaders on how to proceed with Germany after the Second World War took place. A beautiful building with a joke in the roof, it looked if there was a face because of the windows which looked like eyes and a nose.
We left just before it became busy. At the moment we drove away, several buses with people drove into the parking lot.
After Cecelienhof we first visited a Russian colony and then Potsdam itself including the Dutch quarter. It was strange to see the Dutch gables and names. In this neighborhood the formerly the Dutch craftsmen lived.
At the end of the morning we paid a visit to Sanssouci which means no worries. It is a beautiful house in a lovely color with wonderful images along the eaves. The garden was leading down the hill in the form of a staircase. The view was amazing.
More
pictures from this day you can see in the map Germany.

X Cin