Review: Jessica Bird – An Irresistible bachelor

Beschrijving
Dit boek is nog niet vertaald naar het Nederlands, vandaar een Engelse beschrijving:
Art conservator Callie Burke’s new assignment is restoring a masterpiece owned by ruthless, wealthy, and sexy politico Jack Walker. When she’s persuaded to move into Jack’s sprawling estate to finish the job, a mere business proposition turns into something far more complicated and passionate.

Mijn gedachten over het boek:
Dit boek is een van de eerste boeken geschreven door J.R. Ward die toen nog onder de naam Jessica Bird schreef. Het is een vervolg op ‘an unforgettable lady’, maar je kunt de boeken ook los lezen. Er komen wel wat dezelfde personen in voor, maar het zijn op zich staande boeken.
Aan de ene kant is de stijl van dit boek anders dan haar latere boeken. Er staat namelijk niets in over vampiers of zo, maar aan de andere kant zie ik ook wel weer raakvlakken. Vooral bij de mannelijke hoofdpersoon. Deze mannelijke hoofdpersoon, Jack is een waaghals en een playboy. Hij heeft van alles al gedaan en uitgeprobeerd, maar wil nu gaan voor het gouverneurschap. Het enige wat hem daarvoor in de weg zou staan is het verleden van zijn partner. Callie wil eigenlijk niets met hem te maken hebben, vanwege zijn verleden en haar eigen ervaringen met haar vader. Maar het restaureren van het schilderij wat hij net heeft gekocht trekt haar net meer dan haar afkeer voor de persoon Jack. Tevens denkt ze dat ze hem niet zoveel zal zien tijdens haar werk, maar dat valt toch even tegen.
Hoe dit afloopt mag je zelf gaan lezen.

Synopsis
See above

My thoughts:
This book is
one of the first books written by JR Ward who wrote it under the name Jessica Bird. It is a sequel to ‘an unforgettable lady’, but you can also read the books separately. There are some the same people in it, but they are stand-alone books.
On one side, the style of this book is different from her later books, because there is nothing in it about vampires or so, but on the other side I can see similarities, especially with the male leading character. This male leading character, Jack is a daredevil and a playboy. He has already done and tried everything, but now he wants to go for governor. His only purpose in succeeding will be the past of his partner. Callie wants nothing to do with him, because of his past and her relationship with her father. But the restoration of the painting which he just bought just pulls her over her dislike for the person Jack. Also she thinks that she will not see him much during her work, but with that she is wrong.
How this ends up? For that you have to read the book.

X Cin