Review: Cecelia Ahern – De tijd van mijn leven

Beschrijving
Mijn leven had me nodig. Het had het moeilijk en ik had het veel te weinig aandacht geschonken.
Lucy Silchester komt thuis van haar werk en vindt een envelop op haar deurmat. In de envelop zit een uitnodiging voor een ontmoeting met haar leven. Maar Lucy, te druk met het ontwijken van haar familie en vrienden en het schelden op haar werk, mist de afspraak.
Cecelia Ahern laat in De tijd van mijn leven op charmante wijze en met veel humor zien wat er kan gebeuren als je jezelf voorbijloopt.

Mijn gedachten over het boek:
Elke keer heb ik weer de hoop bij het lezen van een boek van Cecelia Ahern dat het net zo goed zal zijn als haar eerste boek, P.s. Ik hou van je. Dat is een van mijn favoriete boeken.
Helaas heeft geen van haar boeken in mijn ogen het niveau gehaald van haar eerste boek.
Ook dit boek weer niet. Het is een aardig boek. Maar of ik iemand zou aanraden om het te lezen? Ik denk het niet.
Het is een boek wat ik wel heb uitgelezen, maar er zat niet veel vaart in. Ik heb net niet op het punt gestaan om te stoppen met lezen, zo slecht vond ik het nu ook weer niet, maar boeiend? Dat ook niet.
Het verhaal is weer apart, een ontmoeting met je leven. Dit omdat Lucy alles aan elkaar liegt en daardoor niet kan stoppen met liegen. Als ze namelijk de waarheid gaat vertellen dan valt het hele kaartenhuis van leugens in elkaar en komt alles uit. Dus gaat ze maar door zoals ze bezig is, tot die uitnodiging van het leven voor een gesprek. Vanaf dat moment begint ze weer na te denken over hoe het zou kunnen zijn. En begint ze weer aardig voor zichzelf te zijn.

Synopsis
English title of this book is: The time of my life
Dear Lucy Silchester,You have an appointment for Monday 27th July 2011.Yours sincerely,Life. Lucy Silchester has received an appointment card. Actually, she’s been invited along a few times to this appointment, but she keeps brushing the gold embossed envelope under the shag pile carpet. She’s taken her eye off the ball and has busied herself with work (a job she doesn’t love), helping out friends, fixing her car, feeding her cat, seeing her family and devoting her time to their life dramas. But Lucy is about to find out that this is one appointment that she can’t miss. And she can’t escape it either. Her Life is about to catch up with her in the most surreal of ways…

My thoughts:
Every time
again I hope when I read a book written by Cecelia Ahern that this one will be as good as her first book, Ps I love you. That’s one of my favorite books.
Unfortunately, none of her books, in my eyes, reached the level of her first book.
Also not this book. It’s a nice book. But would I recommend anyone to read it? I dont think so.
It is a book what I’ve read, but there was a slow one. I didn’t come to the point of stop reading, so bad I didn’t think it was, but fascinating? No, that neither.
The story is a strange one, meeting your own life. This is because Lucy lies everything together and therefore she can’t stop lying. If she would tell the truth then the whole card
house of lies will fall apart and everything comes out. So she goes on with lying but then she gets the invitation of life for a conversation. From that moment she starts thinking about how it could be. And she starts again being nice to be herself.

X Cin