Berlijn dag 2 ochtend

Op de tweede dag van onze citytrip werden we wakker in Berlijn. Na een goed ontbijt in het hotel begonnen we met een rondrit door de stad. Al snel hadden we onze eerste stop, bij voormalig vliegveld in West-Berlijn, Tempelhof. Daar werd alles naar toe gevlogen wat de mensen in West-Berlijn nodig hadden, vooral eten.

Weer verder met de rondrit kwamen we langs bekende gebouwen en zagen op meerdere plekken in de stad een rijtje van twee stenen naast elkaar die samen een lijn vormden op de plek waar vroeger de muur stond. Heel bijzonder, die stond echt totaal niet logisch en kriskras door de stad heen.

We zagen ook nog een stukje oude muur staan, al is het meeste afgebroken.

We stopten bij de Gendarmen markt waar drie mooie gebouwen stonden. Aan de linkerkant en de rechterkant stonden ongeveer precies dezelfde gebouwen en in het midden stond een gebouw in dezelfde bouwstijl. Op de trap van dat gebouw zijn we met ons vijven op de foto gegaan. Allemaal op een andere tree in een rijtje onder elkaar.

Na nog weer een stuk rondrijden was de volgende stop de Russische begraafplaats. Daar lagen in 5 massagraven 5000 omgekomen Russen. Op de begraafplaats hing een rust die kenmerkend is voor begraafplaatsen.
Foto’s die ik die ochtend heb gemaakt kun je zien in de map Duitsland.

On the second day of our trip we woke up in Berlin. After a good breakfast at the hotel we started with a tour through the city. Soon we had our first stop at the former airfield in West Berlin, Tempelhof. There they flew in everything what the people in West Berlin needed, especially food.

We continued with the tour and we passed famous buildings. At several places in the city a row of two stones that formed a line together at the spot where once stood the wall. Very special, the wall was built really totally illogical and crisscross through the city.
We also saw a piece of old wall, though most of the wall is gone.

We stopped at the Gendarmen market where three beautiful buildings stood. On the left and the right was almost the same building and in the middle stood a building in the same style. On the stairs of that middle building the five of us had our picture taken. All of us on another part of the steps in a line under each other.

After yet another piece of driving around, the next stop was the Russian cemetery. There were mass graves in which lay 5000 killed Russians. At the cemetery was a silince that characterizes cemeteries.
Photos I’ve taken that morning you can see in the map Germany.

X Cin