Review: Jojo Moyes – Nachtmuziek

Beschrijving
Toen ik klein was, dacht ik dat een huis gewoon een huis was… maar later begreep ik dat het bezitten van een huis – niet meer dan wat stenen, hout en misschien een stukje grond – kon uitgroeien tot een obsessie.’
Het Spaanse huis staat al jaren op instorten als Isabel Delancey, weduwe en moeder van twee kinderen, het erft. Omdat ze in Londen nauwelijks de eindjes aan elkaar kan knopen zonder haar kostbaarste bezit te verkopen, zit er niets anders op dan met haar zoontjes te verhuizen naar het verlaten krot op het platteland. Als Matt McCarthy, buurman en handige klusser, aanbiedt om haar te helpen met reparaties, maakt ze daar dankbaar gebruik van. Maar Matt heeft een verborgen agenda, al meer dan tien jaar aast hij op dit huis, evenals zijn vrouw Laura die hoopt met dit huis haar gezin te kunnen redden. Hun levens kruisen elkaar op dramatische wijze, met het Spaanse huis als inzet…

Mijn gedachten over het boek:
Tja, wat vind ik van dit boek? Het was een beetje een gewoon boek. Het is geen topper, maar het was ook niet zo slecht dat ik na een aantal bladzijden besloot om er mee te stoppen.
Aan het einde van het boek wilde ik wel weten hoe het afliep.
Op het eind zat er zelfs nog een verrassing in, iets wat ik niet had verwacht dat er zou gebeuren met het huis.
Het is een boek waarin we eerst een klein stukje te weten komen over wat er aan vooraf ging, hoe Isabel en haar kinderen in het huis terecht kwamen terwijl Matt en zijn vrouw dachten dat zij het zouden krijgen. Vanaf daar volgen we hoe het verder gaat. Isabel die geen verstand heeft van verbouwen neemt de hulp van Matt aan die het huis vast gaat verbouwen in de stijl waarin hij het wil hebben. Hij gaat er namelijk vanuit dat ze wel weer weg gaat en dan is het huis vast een stuk verbouwd zoals hij het wil. Maar Isabel leert zich steeds meer aanpassen in het huis en het dorp, dus gaat ze echt wel weg?
Of ik nog een boek van deze schrijfster ga lezen? Ik sluit het niet uit, maar ik verwacht het eigenlijk niet.

Synopsis
English title of this book is: night music
The Spanish House is a hotch-potch of designs, Georgian, Gothic and Moorish, as if whoever started it had simply got bored. It has long been known as an architectural folly to locals, and is now nearly derelict to boot. When its reclusive owner dies intestate the Spanish House is left to his city-dwelling niece. For Isabel, recently widowed, the house is a potential lifeline — the only hope she has of providing for her two children without having to sell her most treasured possession. But for neighbour Matt McCarthy, the house is revenge — on the family who ruined his father. For his wife it’s the key to the perfect family life, while a struggling property developer sees in it a whole new future. As desires clash and intertwine, lives and loves are demolished — and the Spanish House becomes a true folly indeed…

My thoughts:
Well what
I think of this book? It was a bit of an ordinary book. It is not top, but it was not so bad that I decided after a few pages to stop reading.
At the end of the book I wanted to know how it ended.
At the end there was a surprise, something I did not expect that would happen to the house.
It is a book where we first learn a little bit about what happened before, how Isabel and her children ended in the house while Matt and his wife thought they would get. From there we follow how it goes. Isabel has no understanding of remodeling and takes the help of Matt. He remodels the house in the style he wants it. He thinks that they go away some day and then the house is already cultivated as he wants it. But Isabel teaches gradual convergence in the house and the village, so is she really going to leave?
If I am going to read another book from this writer? I don’t think so, but maybe one day I will.

X Cin