Bloempje

Aan de muur bij een van de boerderijen hing deze klomp met bloemen erin.
De groter versie van deze foto kun je zien in de map bloemen.

On the wall at one of the farms there hung a wooden show with flowers in it. The bigger version of this photo you can see in the folder flowers.

X Cin