Review: Sophie Kinsella – Hou je mond!

Beschrijving
Emma heeft, zoals alle jonge vrouwen ter wereld, een paar geheimpjes. Voor haar ouders, haar vriend, haar collega’s. Zo werd ze ontmaagd in de logeerkamer terwijl haar ouders een film zaten te kijken en ze vindt haar vriend Connor een beetje op Ken lijken. Die van Barbie en Ken.
Ze geeft de plant van haar irritante collega sinaasappelsap – bijna dagelijks – en haar string doet pijn.
Emma is altijd nerveus als ze moet vliegen. Daarom vertelt ze al haar geheimen zomaar aan een aardige vreemde man die naast haar in het vliegtuig zit. Tenminste, Emma denkt dat het een vreemde is. Want wanneer ze de volgende dag op haar werk komt…

Mijn gedachten over het boek:
Dit is een grappig boek wat gemakkelijk weg leest. Het is ook een boek waarvan je je kan voorstellen dat het in het echt ook gebeurd. Tijdens een vlucht waarvan je door de turbulentie denkt dat je gaat neerstorten je hart uitstorten bij een vreemde en hem al je geheimen vertellen, maar dan blijkt de volgende dag de vreemde geen vreemde te zijn, maar je baas.
Emma dacht veilig te zijn en hem nooit weer tegen te komen en dan dit. En hij weet alles over haar, meer nog dan wie dan ook. Zelfs geheimen die te maken hebben met haar werk.
Geheimen die steeds weer op de een of andere manier terug komen in het boek, soms ten nadele van Emma en soms ook in haar voordeel. Gedurende het boek zie je de band tussen Emma en Jack groeien.
Emma komt er achter dat het best bevrijdend kan zijn als mensen je geheimen weten. Dat leugentje voor bestwil doe je om iemand niet te kwetsen, maar is die ander echt beter af door dat leugentje? Mooi om dat op een positieve manier terug te zien komen in het boek.
Als je van boeken met (Engelse) humor houdt dan is dit zeker een boek wat je zou moeten lezen.

Synopsis
English title of this book is: Can you keep a secret?
Meet Emma Corrigan, a young woman with a huge heart, an irrepressible spirit, and a few little secrets: Secrets from her boyfriend: I’ve always thought Connor looks a bit like Ken. As in Barbie and Ken. Secrets from her mother: I lost my virginity in the spare bedroom with Danny Nussbaum while Mum and Dad were downstairs watching Ben-Hur. Secrets she wouldn’t share with anyone in the world: I have no idea what NATO stands for. Or even what it is. Until she spills them all to a handsome stranger on a plane. At least, she thought he was a stranger.…Until Emma comes face-to-face with Jack Harper, the company’s elusive CEO, a man who knows every single humiliating detail about her…

My thoughts:
This is a funny
book that reads easily. It is also a book you can imagine that it really happened. During a flight with lots of turbulence you think you will crash, you pour your heart out to a stranger and tell him all your secrets, but then the next day the stranger is not a stranger, but your boss.
Emma thought to be safe and see him never again and then this. And he knows everything about her, more than anyone else. Even secrets that have to do with her
​​work.
The secrets are coming back in the book in one way or another, sometimes to the detriment of Emma and sometimes in her favor. Throughout the book you see the relationship between Emma and Jack grow. Emma finds out that it is sometimes liberating that people know your secrets. That lie for the sake of not hurting somebody, but is that other really better off with the lie or with the truth? Nice to see that in a positive way coming back in the book.
If you like books with (English) humor in it then this is definitely a book you should read.

X Cin