Oude gebouwen

Na weer een heerlijk ontbijt hebben we onze koffers ingepakt en achter in de auto gelegd. Daarna zijn we naar het Openluchtmuseum in Arnhem gegaan. Het was stralend weer en er was super veel te zien. Wat veel oude gebouwen!
Zelfs nog een oud gebouw wat uit de familie van een oom van mij komt, een oude Herberg uit Zwolle. Er waren allerlei verschillende soorten gebouwen, boerderijen, molens, huizen, enz.
Een selectie daarvan kun je zien in de map gebouwen waar je naast deze foto nog 12 andere foto’s van die dag kan bewonderen.

After another delicious breakfast we packed our suitcases and put them in the back of the car. Then we went to the Open Air Museum in Arnhem. The weather was lovely and there was so much to see. So many old buildings!
Even an old building which is from the family of an uncle of mine, it is an old inn from Zwolle. There were all kinds of buildings, farms, mills, houses, etc.
A selection of these can be seen in the buildings folder where you, besides this picture, see another 12 other photos from that day.

X Cin