Probleem

Er blijkt een probleem te zijn met de site waarop mijn foto’s staan. Daardoor kun je niet alle foto’s hier zien. Hier zijn ze mee bezig en hopelijk zijn alle foto’s hier snel weer zichtbaar.

There appears to be a problem with the site where my photos are. Therefore you can not see all the photos on here. They are doing something about it and hopefully all photos here are soon visible again.

X Cin

One thought on “Probleem

  1. Het lijkt erop dat het probleem is verholpen. Ik zie al mijn foto;’s weer.
    It seems like the problem is solved. I see all my photos again on here.

Comments are closed.