Review: J.R. Ward – Envy

Beschrijving
Dit boek is nog niet vertaald naar het Nederlands, vandaar een Engelse beschrijving:
Officers DelVecchio and Reilly are aided in their hunt for a serial killer by a mysterious stranger enlisted to save the soul of the killer’s latest victim, which is hovering between heaven and hell. The battle lines between good and evil are drawn–and the price may be nothing less than total damnation

Mijn gedachten over het boek:
Eenmaal begonnen aan het boek, kon ik het bijna niet meer wegleggen. Zo graag wilde ik weten hoe het verder ging. Deze serie wordt sterker en sterker hoe verder hij gaat, vind ik. Je kunt de boeken op zich los lezen, maar mocht je dit boek goed vinden en de andere delen nog niet hebben gelezen, doe dat dan vooral.

In dit boek was er een link met de BDB serie of eigenlijk meerderde, het gaat over politie agenten en er komt een agent in voor die ook in de BDB serie voorkomt. Tevens is de serie moordenaar bijna vermoord door vampiers, blijkt uit sectie, al wordt het toegeschreven aan een wild dier.

Vech is de nieuwe ziel die gered moet worden door Jim, maar eigenlijk is hij de enige die zich zelf kan redden van het kwaad in zichzelf. Hij is zich bewust van dit kwaad, omdat hij zijn spiegels afdekt om het niet te kunnen zien. Eigenlijk wil hij ook niets beginnen met Reilly, maar de aantrekkingskracht is te sterk. Maar dan wordt Vech er ingeluisd en of hij zich daaruit kan redden op een goede manier of dat hij kiest voor het kwaad, daarvoor moet je het boek zelf gaan lezen.

Synopsis
See above

My thoughts:
After starting reading in this book, I couldn’t stop reading. I wanted to know what was going to happen next. This series is getting stronger and stronger with every book in it, is what I think. You can read the books separately without a problem, but when you haven’t read the other books in this series, just read them. I am sure you will like those too.

In this book there was more than one link to the BDB series. This book is about cops and one of them is also in some of the BDB books. Also the serial killer is almost murdered by vampires, although they think it was done by wild animals.

Vech is the new soul Jim has to safe, but actually he is the only one who can safe himself from the evil inside of him. He does know this evil exist inside of him, because he covers all the mirrors in his house not to see it.  Actually he didn’t want to start a relationship with Reilly, but the attraction between the two is to strong. But than Vech is framed and if he can get out of this in a good way or that he is going to choose for the bad way, there for you have to read the book yourself.

X Cin

2 thoughts on “Review: J.R. Ward – Envy

    • I know what you mean, from the 3 books Covet was the one which I think was nothing like BDB at all. But the second book got better and the third is a lot like BDB, without the vampires, although they are mentioned, but nothing more than that.

Comments are closed.